นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน

ปรับปรุงล่าสุด 14/01/2564

นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน

1. ลูกค้าสามารคืนในส่วนของสินค้าให้กับทางบริษัทในกรณีที่เจอปัญหาจากการจัดส่งต่างและตัวผลิตภัณฑ์ (โดยที่สินค้าต้องยังไม่ถูกแกะ ฉีก หรือเปิดออก) ภายใน 14วันหลังจากที่ได้รับสินค้า เรายินดีที่จะแลกเปลี่ยนหรือคืนเงิน

2. สินค้าที่รับคืน สามารถแบ่งได้ ดังนี้

ลักษณะสินค้าที่สามารถคืนได้

2.1 ผลิตภัณฑ์ต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่ถูกแกะ ฉีกหรือเปิดออกมา

2.2 ในกรณีที่กล่องนมแตก ชำรุดจากการขนส่ง

ลักษณะสินค้าที่ไม่สามารถคืนได้

2.3 ผลิตภัณฑ์มีรูปทรงที่เปลี่ยนไปจากตอนแจ้งเข้ามายังบริษัท

2.4 บรรจุภัณฑ์ได้รับความเสียหาย

3. ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้ากลับ ยกเว้นกรณีที่การคืนสินค้าเป็นผลจากข้อผิดพลาดของทางบริษัทฯ เช่น ส่งของไม่ตรงตามการสั่งซื้อ หรือขนส่งที่จัดส่งเกิดทำบรรจุภัณฑ์นั้นๆผิดรูปไปจากเดิม หากเกิดข้อผิดพลาดเหล่านั้น ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องให้ท่านใหม่ โดยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

4. สินค้าที่คืนจะต้องอยู่ในสภาพเดียวกับตอนที่ท่านได้รับและแจ้งเข้ามาที่บริษัท โปรดแพ็คสินค้าเหล่านั้น ส่งกลับอย่างระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าเหล่านั้นถูกส่งกลับมาถึงในสภาพปกติ ไม่ชำรุดเสียหาย

5. เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ Facebook Fanpage ForemostThailand โดยระบุในส่วนของเรื่องที่ต้องการติดต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะขอในส่วนของ ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สะดวกในการประสานงานและส่งเรื่องต่อ สำหรับสินค้าที่ท่านต้องการเปลี่ยนหรือคืน จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านระบุ เพื่อดำเนินการในขั้นถัดไป

6. บริษัทไม่รับการแลกเปลี่ยน หรือคืนสินค้าในกรณี ดังต่อไปนี้

6.1 สินค้าที่ไม่ได้ซื้อจาก Foremost Home Delivery

6.2 สินค้าที่ทำการแกะ ฉีก เปิด หรือใช้แล้ว

6.3 สินค้าที่มีความเสียหาย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการแพ๊คสินค้าส่งคืนของลูกค้า

6.4 ลูกค้าไม่ได้ส่งสินค้ากลับคืนภายใน 14วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า

6.5 สินค้าที่เป็นของแถมหรือสินค้าโปรโมชั่นหรือสินค้าร่วมรายการพิเศษแบบมีเงื่อนไข

7.ทางบริษัทเรามีความตั้งใจและตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของสิทธิ์ของผู้บริโภคและพร้อมจะปฎิบัติเพื่อให้เกิดความถูกต้อง เท่าเทียม โปร่งใส แลใส่ใจกับลูกค้าทุกๆท่าน รวมถึงการคัดสรรในการเลือกสินค้าและขั้นตอนของการบริการตอบโจทย์ลูกค้าที่สุด ในกรณีหากเกิดมีข้อขัดแย้ง บริษัทจะพยายามอย่างที่สุดภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ทำได้ เพื่อแก้ไข/ชดเชย ปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านั้น แต่ในท้ายที่สุดแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์โดยสมบูรณ์ที่จะยกเลิกรายการสั่งซื้อและคืนค่าสินค้าและบริการทั้งหมดแก่ลูกค้า เพื่อระงับข้อขัดแย้งต่าง ๆ

8.สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน/ปรับปรุง/แก้ไข เงื่อนไขนโยบายคืนสินค้านี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า