ข่าวประชาสัมพันธ์

ปรับปรุงล่าสุด 15/06/2564
โฟร์โมสต์เล่นใหญ่ แจกจริง ลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษมากมาย

โฟร์โมสต์เล่นใหญ่ แจกจริง ลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษมากมาย

  •  1 มิถุนายน 2564

โฟร์โมสต์เล่นใหญ่ แจกจริง ลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษมากมาย

เพียงสมัครสมาชิกเป็นครอบครัวโฟร์โมสต์หรือมียอดการสั่งซื้อภายใน เดือน มิถุนายน 2564 นี้เท่านั้น สมัครเลย คลิก!


เงื่อนไขและข้อตกลงกิจกรรม [Only for Member]

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ [Only for member] ได้แก่ สมาชิกใหม่และสมาชิกเดิมที่มียอดซื้อผลิตภัณฑ์นมโฟร์โมสต์ทุกประเภท ผ่านช่องทาง https://homedelivery.foremostthailand.com/th ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

รางวัลสำหรับกิจกรรม [Only for Member] ในระหว่าง 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  มีจำนวนทั้งสิ้น 6 รางวัล โดยเป็นแบ่งเป็นรางวัลสำหรับสมาชิกใหม่(ที่สมัครสมาชิก)มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการตามข้อ 1 3 รางวัล และรางวัลสำหรับสมาชิกเดิมที่มีสิทธิเข้าร่วมรายการตามข้อ 1 อีก 3 รางวัล

รางวัลสำหรับผู้ร่วมรายการ[Only for member] ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564ได้แก่

ชุดโอเมก้าสมาร์ทเคส จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 299 บาท สำหรับลูกค้าสมาชิกเดิม

ตัวต่อโอเมก้าสมาร์ท จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 299 บาท สำหรับลูกค้าสมาชิกใหม่

รวมรางวัลทั้งรายการ 6 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,794 บาท

ระยะเวลาเข้าร่วมรายการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 0:00 น – 30 มิถุนายน 2564 เวลา 23:59 น.

กติกาการตัดสินทางบริษัทฯ  ทีมงานจะจับรางวัลโดยการสุ่มด้วยโปรแกรม Excel กำหนดสุ่มรางวัลสำหรับสมาชิกเดิมและสมาชิกใหม่ที่มียอดซื้อในระหว่างวันที่ 1มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564 จำนวน 6 รางวัล ครั้งละ 3 รางวัล ใน วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 17:00 น.

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางเฟซบุค ForemostThailand แฟนเพจ https://www.facebook.com/ForemostThailand/ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 18:00 น.

ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลสามารถยืนยันสิทธิ์ทาง inbox เฟซบุค ForemostThailand แฟนเพจ https://www.facebook.com/ForemostThailand/ ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อของตนเอง หากครบกำหนด 7 วันและยังไม่มายืนยันสิทธิ์ ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การได้รับรางวัลของผู้ดชคดีคนดังกล่าวโดยไม่มีการประกาศรายชื่อสำรอง

ทีมงานจะจัดส่งของรางวัลให้กับผู้โชคดีที่ยืนยันสิทธิ์แล้วตามวันที่กำหนด ภายใน 30 วันทำการนับตั้งแต่วันที่เข้ามายืนยันสิทธิ์               

บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตและฝหรือจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อบริษัทที่ผลิตหรือจำหน่ายของรางวัลดังกล่าวโดยตรง

บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อการลงทะเบียน/กรอกข้อมูล ที่ล่าช้า สูญหาย ไม่สมบูรณ์ อ่านไม่ออก การฉ้อโกง หรือการส่งข้อมูลที่ไม่ตรงที่เกิดจากผู้เข้าร่วมรายการและระบบโทรศัพท์หรือระบบอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะเนื่องมาจากสาเหตุของความผิดพลาด การเพิกเฉย การแก้ไขปรับเปลี่ยน การให้สินบน การลบทิ้ง ขโมย การทำลาย การรบกวน การถ่ายข้อมูล การสื่อสารที่ผิดพลาด การทำลายหรือถูกไวรัสจู่โจม การเข้ามาใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการลักลอบใช้ข้อมูล ความเสียหายของข้อมูล เครือข่ายล้มเหลว หรือความผิดพลาดของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์หรือไม่ว่าสาเหตุใดๆก็ตาม                     

ในกรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาตัดสินข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งดังกล่าว โดยการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ForemostThailand เฟซบุคแฟนเพจ https://www.facebook.com/ForemostThailand/ หรือ ศูนย์ข้อมูลผู้บริโภคโฟร์โมสต์ โทร 02-6201980

ผู้ร่วมสนุกอนุญาตให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดในกิจกรรมนี้ โดยบริษัทฯ อาจจัดส่งข่าวสาร หรือกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ ที่น่าสนใจให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในอนาคต โดยผู้ร่วมสนุกยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ชื่อ ภาพ เสียง ในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาด และวัตถุประสงค์อื่น ๆ ของบริษัทฯ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ร่วมสนุกทราบล่วงหน้า

กิจกรรมนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น และมีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านถือว่ารับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมฉบับนี้ โดยไม่มีข้อโต้แย้ง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา หรือของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ : ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น